Jan Gosselink (O+, Radboud UMC)

Vandaag plaatsen we de oproep van Jan Gosselink uit Ulft, 63 jaar, bloedgroep O Pos. Jan is bekend in het Radboud Nijmegen.

“Mijn naam is Jan Gosselink, 63 jaar, getrouwd, een dochter van 32 jaar en een zoon van 30 jaar en woonachtig in de achterhoek…

Mijn bloedgroep is O positief.Momenteel hoef ik nog niet te dialyseren mijn functie is nog 12%.

Het zou mooi zijn als ik een donor kan vinden voordat ik moet dialyseren. We hadden een donor en er was een match maar dit werd afgeraden omdat ze bang waren dat deze persoon over 5 jaar zelf nierpatient zou zijn, dus daarom deze oproep. Het zou geweldig zijn als iedereen mijn oproep deelt. Wie oh wie helpt!!”

Lieve mensen, natuurlijk gaan we er weer voor! Geweldig hoe massaal onze oproepen worden gedeeld op onze Facebookpagina. Hoe groter het bereik; hoe meer bekendheid?

Reacties graag mailen naar: info@doneereennierbijleven.nl

Onze Stichting ontvangt geen subsidie. Wij vragen geen inschrijfgeld omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich bij ons in te kunnen schrijven. Dit betekent wel dat wij alles zelf bekostigen Daarom zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Deze kan overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting. Bankrekeningnummer is NL95ABNA0887699782 tnv Doneer een Nier Leven.