Aanmeld procedure patiënten

Als u als nierpatiënt op zoek bent naar een nierdonor bij leven kunt u gebruik maken van onze diensten.

Wij zetten ons in om via sociale media bewustwording en kennis over nierdonatie bij leven te vergroten en proberen een verbinding te leggen tussen patiënt en potentiële donor.

Nierpatiënten kunnen zich kosteloos bij ons inschrijven.

Stappen:

  1. stuur een mail aan info@doneereennierbijleven.nl met verzoek om een inschrijfformulier
  2. u ontvangt van ons het inschrijfformulier met het verzoek deze aan ons te retourneren
  3. wij verwerken uw inschrijfformulier en verwachten van u een tekstopzet voor het plaatsen van een oproep (wij kunnen u daarbij ondersteunen) en een foto.
  4. als alle relevante gegevens bekend zijn plannen wij de oproep in; deze wordt kosteloos geplaatst op onze Facebookpagina en op deze website onder de menuoptie ” Oproepen”. Voordat wij overgaan tot plaatsen melden wij dit aan u.
  5. afwachten of er een (of meerdere) potentiële donor(en) zich aanmeld(en).
  6. bij een reaktie van een potentiële donor zullen wij met beiden contact opnemen en afspraken maken over hoe de melding naar het transplantatiecentrum gelegd gaat worden.

LET OP: DE MAIL VAN ONS KOMT UIT MAILADRES INFO@DONEEREENNIERBIJLEVEN.NL DEZE KAN IN UW SPAMFOLDER TERECHT KOMEN!!

Onze Stichting ontvangt geen subsidie. Wij vragen geen inschrijfgeld omdat wij iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich bij ons in te kunnen schrijven. Dit betekent wel dat wij alles zelf bekostigen en daarom vragen wij een vrijwillige bijdrage. Deze kan overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting: bankrekeningnummer: NL95ABNA0887699782 tnv Doneer een nier leven.