Amir Hossein (B, LUMC )

Update

Wij hebben het bericht gekregen dat Amir medio maart 2024 een post mortale nier heeft mogen ontvangen.

Wij wensen hem een goede gezondheid en de nabestaanden van de donor veel sterkte

Vandaag delen we opnieuw de oproep van Amir Hossein, 55 jaar, uit Alphen aan den Rijn.
Zijn bloedgroep is B.
Nierfunctie 11%
Dialyseert.
Transplantabel.
Traject verloop in het LUMC

Hernieuwde oproep & update: Helaas inmiddels gestart met dialyse Op dit moment geen donor
Wie helpt Amir? Delen van dit bericht helpt ??

“Mijn naam is Amir en sinds eind 1990 woonachtig in Nederland. Eind jaren ‘90 ben ik uit Iran naar Nederland gevlucht. Na een jaar intensieve taalcursus ben ik gestart met de HBO-opleiding ‘Zorg en Welzijn’ aan Hogeschool Rotterdam.
Vanaf 1993 heb ik bij diverse zorginstellingen gewerkt, vooral met zeer kwetsbare doelgroepen zoals jongeren met licht verstandelijke beperkingen en psychiatrische aandoeningen, verslavingszorg, jeugdzorg, vluchtelingen en thuis- en dakloze jongeren.

Momenteel ben ik werkzaam als manager hulpverlening bij Stichting Maaszicht. Wij geven jongeren met complexe problemen, die geen thuis hebben, de gelegenheid zich persoonlijk en maatschappelijk te ontwikkelen. We doen dat met een actieve, respectvolle begeleiding door een veilige thuisbasis te creëren en door dagelijkse structuur te bieden. Ons doel is onszelf uiteindelijk overbodig te maken. Ik wil heel graag dit werk kunnen blijven doen.

Ik ben geboren met een nierafwijking (niercysten).
Ik ben vader van 5 jongens in de leeftijd van 14 tot 21 (?). Twee van mijn jongens zijn helaas net als ik met deze nierafwijking geboren. Zij zijn 14 jaar oud. Bij JL is in januari 2021 een nier getransplanteerd van zijn moeder en bij Micha in juni 2021 ook een nier getransplanteerd van zijn tante.

Ikzelf heb 21 jaar geleden een transplantatie ondergaan in het Erasmus MC.
In maart 2021 kreeg ik Corona en kwam daardoor op de IC terecht. Vervolgens werd ik 10 weken in coma gehouden. Veel van mijn lichaamsfuncties waren door diverse apparaten overgenomen. Na 6 weken hadden de artsen hun hoop opgegeven en aan mijn familie gevraagd om van mij afscheid te nemen. Op een onverklaarbare wijze ben ik na 10 weken wel wakker geworden en met mijn revalidatie gestart. Het was een zeer aangrijpende periode. Mijn spieren waren zodanig aangetast dat ze niets meer konden doen. Ik was totaal afhankelijk van de zorg van de verpleegkundige.
Na drie weken verblijf op de verpleegafdeling ben ik in Revalidatiecentrum Basalt in Leiden terechtgekomen. Na 7 weken intensieve begeleiding ben ik uiteindelijk uit het revalidatiecentrum ontslagen en thuis verder gaan revalideren.

Helaas is mijn nierfunctie zo slecht geworden dat ik ben begonnen met dialyse. Ik probeer positief te blijven en laat me niet tegenhouden. Tijdens de dialyse ben ik aan het werk. Dat probeer ik 36 uur per week te doen, want na een jaar ziek zijn vanwege die ernstige covid, moet ik mezelf ook financieel op de been houden.
Helaas heb ik niemand in mijn omgeving die een nier kan afstaan of die een match is.
Vandaar opnieuw mijn oproep en de vraag aan u om mijn oproep te delen.
Ik wil graag mijn jongens zien opgroeien en de vader kunnen zijn die ik graag wil zijn.

Alvast bedankt voor uw aandacht en de mogelijkheid om mijn verhaal te delen.

Liken/volgen van deze fb-pagina helpt?
Hoe groter het bereik, hoe groter de kans op het vinden van een matchende donor ?

Wilt u Amir helpen?
Wilt u meer informatie over nierdonatie bij leven?
Mail ons: info@doneereennierbijleven.nl
Meer info ook op onze website www.doneereennierbijleven.nl

Onze Stichting ontvangt geen subsidie. Wij vragen geen inschrijfgeld omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich bij ons in te kunnen schrijven. Dit betekent wel dat wij alles zelf bekostigen Daarom zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Deze kan overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting.
Bankrekeningnummer is NL95ABNA0887699782 tnv Doneer een Nier Leven.