Getransplanteerden

Onder de sub-menu’s van deze bladzijde vindt u oproepen die gelukkig hebben geresulteerd in een succesvolle transplantatie.

Wij hopen dat deze bladzijde net zoveel sub-menu’s krijgt als de bladzijde met oproepen.

Niet bij elke succesvol gerealiseerde transplantatie is de donor via onze stichting gekoppeld; in sommige gevallen is er sprake van een donatie na leven of is er persoonlijk een verbinding tot stand gekomen.

Elke succesvolle transplantatie zorgt voor een vermindering van de wachtlijst!