Yvonne Alserda (O+, UMCG Groningen)

Vandaag delen we de oproep van Yvonne Alserda, 53 jaar uit Groningen

Haar bloedgroep is O-pos

Nierfunctie: 9 %

Dialyseert: Bijna

Transplantabel

Traject verloopt in het UMCG Groningen

“Hallo,

Ik ben Yvonne, 53 jaar en moeder van 2 kinderen. Ik ben geboren met erfelijke cystenieren. Mijn bloedgroep is O+ en ik ben onder behandeling in het UMCG.

Lange tijd heb ik weinig klachten gehad, maar mijn nierfunctie is nu zover gedaald dat ik moet gaan dialyseren. Elke dag moet ik afwegen waar ik nog energie voor heb.

In mijn familie- en vriendenkring is er helaas niemand die mij een nier kan geven, vandaar mijn oproep om via deze weg een donor te vinden. Ik sta op de wachtlijst voor een postmortale nier, maar vanwege mijn bloedgroep moet ik rekenen op 4 tot 5 jaar wachttijd.

Een “nieuwe nier” geeft mij weer de kans op een volwaardig en actief leven.

Wil je mij helpen? Neem dan contact op met Stichting Doneer een Nier bij Leven: info@doneereennierbijleven.nl

Mijn bericht liken en delen helpt mij ook enorm.

Dankjewel!

Hartelijke groet, Yvonne”

– Liken van onze Facebookpagina vergroot het bereik

Hoe groter het bereik, hoe meer bekendheid, hoe groter de kans op het vinden van een donornier/match.

Meer info: mailen naar info@doneereennierbijleven.nl

Op deze website staan ook ervaringen van andere nierdonoren)

Onze Stichting ontvangt geen subsidie. Wij vragen geen inschrijfgeld omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich bij ons in te kunnen schrijven. Dit betekent wel dat wij alles zelf bekostigen Daarom zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Deze kan overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting.

Bankrekeningnummer is NL95ABNA0887699782 tnv Doneer een Nier Leven.