Start traject nierdonatie bij leven

Leven met 1 nier

Met één gezonde nier kunt u prima leven. De overgebleven nier neemt het werk van de weggehaalde nier voor een deel over. Uw totale nierfunctie is dan zo’n 65 tot 75% van toen u nog twee nieren had. Dat is ruim voldoende.

De meeste mensen die een nier hebben afgestaan, merken dan ook geen enkel verschil met toen ze nog twee nieren hadden. U kunt alles doen wat u altijd deed, zoals sporten en reizen. U hoeft geen medicijnen te nemen of een dieet te volgen.

Wel is het belangrijk dat u genoeg drinkt, gezond leeft en niet rookt. Ook is het beter om geen pijnstillers met ontstekingsremmer te slikken. Die kunnen de overgebleven nier beschadigen. 

Arts maakt inschatting van uw risico op nierziekte

Als u een nier afstaat, is het belangrijk dat de overgebleven nier gezond blijft. De nierspecialist maakt in het uitgebreide onderzoek vóór de donatie een inschatting van uw risico op nierfalen. Nierfalen betekent dat uw nieren minder goed of helemaal niet meer werken.

Hoe gezond blijft u in de toekomst?

Er zijn onderzoeken gedaan naar de gezondheid op langere termijn van mensen die een nier gedoneerd hebben. Uit sommige van deze onderzoeken blijkt dat nierdonoren niet meer risico lopen op het ontstaan van een nierziekte dan anderen. Deze vergelijking is misschien niet helemaal eerlijk, omdat iemand die een nier doneert vaak gezonder is dan een gemiddelde persoon. Daarom is het beter om nierdonoren te vergelijken met mensen die net zo gezond zijn.

Onderzoeken die op deze manier zijn uitgevoerd, laten zien dat de kans op nierfalen misschien iets groter wordt. In een Amerikaanse studie naar de kans op nierfalen binnen vijftien jaar na donatie werd deze kans op 1 op 400 tot 1 op 200 geschat.

Het is hierbij niet zeker of dit extra risico door de donatie komt. Het kan ook zijn dat donoren die een nier afstaan aan een familielid met een nierziekte zelf ook een iets grotere erfelijke aanleg hebben voor nierproblemen.

Jongeren iets hoger risico

Jongeren kunnen een iets hoger risico hebben op gezondheidsproblemen op de langere termijn dan ouderen. Dat heeft te maken met hun langere levensverwachting. Van jonge mensen weet u immers nog niet wie gezond ouder wordt en wie een ziekte ontwikkelt die schade aan de nieren kan veroorzaken.

Zwanger worden

U kunt gewoon zwanger worden met één nier. Vrouwelijke nierdonoren hebben wel meer kans op een hoge bloeddruk tijdens hun zwangerschap. Ook is de kans op een zwangerschapsvergiftiging groter.

Wilt u nog zwanger worden? Vertel dit dan bij uw eerste gesprek. De arts kan met u bespreken waar u rekening mee moet houden. De kans om zwanger te worden verandert niet als u een nier doneert.

U krijgt voorrang op de wachtlijst

Als u nierproblemen krijgt en een nieuwe nier nodig hebt, krijgt u voorrang op de wachtlijst voor een nier van een overleden donor. Net als voor ieder ander geldt dat u alleen op de wachtlijst komt als uit onderzoeken blijkt dat een transplantatie een goede kans van slagen heeft.

U kunt maar één keer doneren

Komt nierziekte in uw familie voor? Dan is het belangrijk dat u zich goed realiseert dat u maar één keer een nier kunt doneren. Bedenk dan ook goed op welk moment en aan wie u een nier wilt afstaan. 

Bron: Nederlandse Transplantatiestichting