Sponsoring / Jaarverslag

De Stichting Doneer een Nier bij Leven draait volledig op de inzet van onbezoldigde vrijwilligers. De kosten die gemaakt worden in het kader van de Stichting worden door de vrijwiligers zelf bekostigd.

Mocht u onze stichting een warm hart toedragen en willen bijdragen dan kunt u een bijdrage/donatie doen op bankrekening NL95 ABNA 0887699782 tnv Doneer een nier leven.

Alle bijdragen komen ten goede aan de doelstellingen van de Stichting Doneer een Nier bij Leven.

#####################################################################

Jaarverslag 2020

De Stichting Doneer een Nier bij Leven is op 13 maart 2020 ingeschreven via een notariële akte bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77625161.

De Stichting heeft als activiteiten /doelen

–     Meer bekendheid creëren voor nierdonatie bij leven;

  • nierpatiënten en nierdonoren met elkaar verbinden zodat de wachtlijsten korter worden;
  • een vraagbaak zijn voor nierpatiënten en nierdonoren.

Om bovenstaande doelen te bereiken maken we gebruik van sociale media en onze website.

Wij zijn actief op Facebook en internet via www.doneereennierbijleven.nl.

De start van de Stichting was helaas ook meteen de start van de COVID-19 pandemie in Nederland waarbij grote delen van de maatschappij op slot kwamen te zitten en de zorgsector alle capaciteit moest inzetten op de opvang en begeleiding van COVID-19 slachtoffers.

Transplantatiecentra konden niet de beoogde transplantaties uitvoeren omdat de Intensive Care capaciteit volledig  voor COVID-19 slachtoffers vrij werd gehouden.

In het startjaar 2020 hebben veel patiënten en potentiele donoren ons weten te vinden.

  • 29 patiënten hebben een inschrijfformulier aangevraagd
  • 16 patiënten hebben het inschrijfformulier ingezonden
  • er zijn oproepen geplaatst op Facebook en onze website
  • 1 patiënt is getransplanteerd
  • 13 potentiele donoren hebben een inschrijfformulier aangevraagd
  • 6 potentiele donoren hebben het inschrijfformulier ingezonden

Inkomsten en uitgaven:

Helaas heeft het verkrijgen van een bankrekening voor Stichting Doneer een Nier bij Leven ruim een jaar geduurd. In 2020 was er dus geen mogelijkheid om inkomsten via onder andere donatie te genereren.

Kosten voor de oprichtingsakte, inschrijving Kamer van koophandel, kosten beheer en hosting van de webstite/mailserver en bloemen voor de ontwerpster van ons logo waren totaal 891,46 euro.

Deze kosten zijn door de bestuursleden uit eigen middelen betaald.

#####################################################################