Wijnand Koogje (A+, UMC Utrecht)

Vandaag delen we de oproep van Wijnand Koogje, 46 jaar, uit Harskamp.
Zijn bloedgroep is A-Pos.
Nierfunctie 6 %.
Dialyseert 3 x per week 3 uur.
Transplantabel.
Traject verloop in het UMC Utrecht.

Wie helpt Wijnand?

“Ik heb Diabetische nefropathie. Hierdoor heb ik nog een nierfunctie van 6%. Als gevolg hiervan dialyseer ik 3 X per week 3 uur.

Ik ben getrouwd, we hebben een dochter van 10 jaar. Voor mijn nierproblemen konden wij als gezin van alles ondernemen, dit is nu helaas niet meer mogelijk.

Ik wil graag mijn dochter zien opgroeien en de vader kunnen zijn die ik graag wil zijn. Ik wil graag de toekomst positief blijven inzien samen met mijn gezin.

Mijn vrouw is het traject ingegaan om een nier vandaar te doneren aan mij, helaas is na onderzoeken gebleken dat dat niet mogelijk is. Ook in mijn familie en vriendenkring heb ik geen donor kunnen vinden.

Daarom ben ik nu via deze oproep op zoek naar een donornier.
Wie zou mij willen helpen??

Mijn dank is groot!”

Liken/volgen van deze fb-pagina helpt?
Hoe groter het bereik, hoe groter de kans op het vinden van een matchende donor ?

Wilt u Wijnand helpen?
Wilt u meer informatie over nierdonatie bij leven?
Mail ons: info@doneereennierbijleven.nl
Meer info ook op onze website www.doneereennierbijleven.nl

Onze Stichting ontvangt geen subsidie. Wij vragen geen inschrijfgeld omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich bij ons in te kunnen schrijven. Dit betekent wel dat wij alles zelf bekostigen Daarom zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Deze kan overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting.
Bankrekeningnummer is NL95ABNA0887699782 tnv Doneer een Nier Leven.