Claudia Schoemaker (O+, Erasmus MC)

Update 07-10-2022

We ontvingen vandaag bericht dat de nierfunctie van Claudia hard achteruit gaat. Nierfunctie is nu nog maar 8%, Claudia is erg moe en binnenkort wordt ze klaargemaakt voor dialyse.

Wie helpt Claudia Schoemaker?

Vandaag delen we de oproep van Claudia Schoemaker, 50 jaar, uit Oosterhout. Haar bloedgroep is O-Positief. Nierfunctie 13%. Dialyseert nog niet. Transplantabel, staat op de lijst. Traject verloop in het Erasmus Rotterdam.

“Ik ben Claudia Schoemaker, Ik ben 50 jaar, door landurig medicijngebruik zijn mijn nieren slecht geworden. Ik ben nu met die medicatie gestopt, maar het kwaad is al geschied. Naast nierfalen heb ik diabetes type II.

1 familielid is al onderzocht, was helaas geen match door mijn hoge percentage antistoffen. Inmiddels is een 2e familielid het traject ingegaan, maar bleek tijdens de screening helaas niet te mogen doneren. Juist omdat ik veel minder kans heb op een match door mijn hoge percentage antistoffen wil ik alles proberen om een nierdonor te vinden.

Het liefst inderdaad nierdonatie bij leven omdat ik met de nier van een levend persoon langer kan leven, de nier gaat langer mee.

Ik ben erg moe, heb weinig energie. Zit in de WAO. Ik hoop door hier een oproep te doen dat het bereik groot is en ik een donor vind.

Alvast hartelijk dank voor het delen van mijn oproep!!

Met vriendelijke groet, Claudia Schoemaker”

Noot: U kunt al getransplanteerd worden voordat u begint met dialyseren. Dit heet pre-emptieve transplantatie. Transplantatie is al een optie wanneer uw nieren nog net voldoende functioneren en u nog geen nierfunctievervangende therapie nodig heeft (pre-terminale nierinsufficiëntie).

Dialyseren heeft negatieve gevolgen, dus die kunt u voorkomen door een vroege transplantatie.

Wilt u een niertransplantatie voordat u begint met dialyse? Dan is het belangrijk dat u op zoek gaat naar een levende donor. De wachtlijst voor een nier van een overleden donor is namelijk lang. Met een nier van een levende donor kunt u sneller geholpen worden. Uw vooruitzichten voor de toekomst zijn daardoor beter.

Overweeg jij om een nier te doneren? Mail ons: Info@doneereennierbijleven.nl. Meer informatie ook op onze website www.doneereennierbijleven.nl

Onze Stichting ontvangt geen subsidie. Wij vragen geen inschrijfgeld omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich bij ons in te kunnen schrijven. Dit betekent wel dat wij alles zelf bekostigen Daarom zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Deze kan overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting. Bankrekeningnummer is NL95ABNA0887699782 tnv Doneer een Nier Leven.