Angelique Versteegh (A+, UMC Utrecht)

Wie helpt Angelique Versteegh, 46 jaar, uit Utrecht?

Haar bloedgroep is A-Positief. Nierfunctie 6%.Dialyseert. Is transplantabel.Traject verloopt in UMC Utrecht

“Hallo, Ik ben Angelique Versteegh, 46 jaar. Ik woon in Utrecht en ben alleen.

Ik heb een mitochondriele ziekte (erfelijke) waardoor ik al langer last heb van gehoorproblemen en diabetes. (Mijn zus en dochter hebben deze ziekte ook en zijn dus geen mogelijke donor).

Hierdoor is ook zeker het laatste jaar mijn nierfunctie heel erg snel gedaald. Mijn nieren functioneren nog zo’n 6 %.

Afgelopen juni toch al aan de dialyse begonnen. Buikspoeling. Helaas kan de buikspoeling niet meer via nachtdialyse vanwege complicaties. Het is nu elke dag handdialyse, wat veel tijd vraagt elke dag.

Mijn bloed groep is A+.

Ik ben op zoek naar een donor, wie kan mij helpen?

Met vriendelijke groet,Angelique Versteegh”

– Liken van onze Facebookpagina vergroot het bereik

Meer info: mailen naar info@doneereennierbijleven.nl www.doneereennierbijleven.nl

(Op onze website staan ook ervaringen van andere nierdonoren)

Onze Stichting ontvangt geen subsidie. Wij vragen geen inschrijfgeld omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich bij ons in te kunnen schrijven. Dit betekent wel dat wij alles zelf bekostigen Daarom zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Deze kan overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting. Bankrekeningnummer is NL95ABNA0887699782 tnv Doneer een Nier Leven.