Frans Meijer (O +, UMC Utrecht)

Update februari 2023

Wie helpt Frans Meijer?

Frans, 74 jaar staat sinds mei 2021 ingeschreven bij onze Stichting.

Zijn traject verloopt in het UMC Utrecht- bloedgroep O Positief – aug 2021 begonnen met dialyseren: 3 X 4 uur per week – Nierfunctie gedaald van 8% naar 4% – Frans is transplantabel

De oproep van Frans hebben wij al eerder gedeeld. Er was een donor voor Frans, maar de donor is helaas niet door de medische keuring gekomen: helaas volledig ongeschikt om te doneren.

Vandaar deze hernieuwde oproep. “Mijn naam is Frans Meijer (74), getrouwd, vader van twee zoons en opa van drie kleinkinderen.

Ik heb al eerder een oproep gedaan voor een donor voor nierdonatie bij leven. Helaas bleek deze donor niet medisch geschikt om te mogen doneren.

Inmiddels is mijn nierfunctie verder gedaald naar 4%. Ook heb ik inmiddels een vochtbeperking van ten hoogste 1 liter per dag, neem ik meer dan moet ik dat bezuren met benauwdheid.

Ikzelf heb bloedgroep O-positief en kan uitsluitend O ontvangen. Inmiddels heeft mijn schoondochter aangegeven voor een cross-over te willen gaan. Zij heeft bloedgroep A en zou dus mee kunnen werken aan een cross-overdonatie in de hoop dat een ander voor mij een nier heeft met bloedgroep O.

Zoals u misschien weet zijn de wachtlijsten voor een donornier lang. Ook Corona heeft gezorgd voor forse achterstanden in operaties en transplantaties.

En daarom heb ik een vraag die ik moeilijk vind om te stellen. Ik ben namelijk op zoek naar iemand die haar/zijn nier aan mij kan en wil doneren.

Voor deze transplantatie ben ik op zoek naar een donor met bloedgroep O. Of iemand die op zoek is naar een donor met bloedgroep A en al een donor heeft met bloedgroep O. Dit zou kunnen leiden tot een cross-overdonatie.

Wie zou mij kunnen helpen om mijn leven aangenamer te maken. Dat ik kan blijven genieten van mijn drie jonge kleinkinderen, een stuk kan fietsen of langs de lijn bij mijn voetbalclub kan blijven staan.

Ikzelf voel mij verder top fit, ook omdat ik intensief sport 1x per week. Na dialyse ga ik net zo makkelijk op de fiets boodschappen doen. Dus ik ga verder fit een operatie in.

Het zou mij zo gelukkig maken en rust geven als iemand bereid is om mij te helpen. We zullen je eeuwig dankbaar zijn.

Wie serieus overweegt om donor voor mij te zijn kan zich melden bij Stichting Doneer een Nier bij Leven. Mail: info@doneereennierbijleven.nl

Met vriendelijke groet, Frans Meijer”

Liken van onze Facebookpagina vergroot het bereik

Meer info: mail naar info@doneereennierbijleven.nl

www.doneereennierbijleven.nl (Op onze website staan ook ervaringen van andere nierdonoren)

Onze Stichting ontvangt geen subsidie. Wij vragen geen inschrijfgeld omdat we iedereen de mogelijkheid willen bieden om zich bij ons in te kunnen schrijven. Dit betekent wel dat wij alles zelf bekostigen Daarom zijn wij blij met iedere vrijwillige bijdrage. Deze kan overgemaakt worden op de bankrekening van de Stichting. Bankrekeningnummer is NL95ABNA0887699782 tnv Doneer een Nier Leven.