Formulieren patiënten en donoren

Onderstaand vindt u diverse formulieren die wij tot op heden alleen op verzoek toestuurden.

Het voor u geldende formulier kunt u invullen en mailen aan info@doneereennierbijleven.nl waarna wij de aanvraag/inschrijving in behandeling kunnen nemen.

Voor het plaatsen van een oproep op onze Facebookpagina en deze website is naast het inschrijfformulier patiënten ook een opzet van de tekst voor de oproep en een foto noodzakelijk.